Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag Cikgu

Cikgu Tihani: Guru Yang Menginspirasi

Sebagai seorang pendidik yang penuh dedikasi, Cikgu Tihani telah menjadi inspirasi bagi ramai pelajar di seluruh negara. Beliau bukan sahaja seorang guru yang cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga seorang yang mempunyai kesan yang mendalam dalam kehidupan pelajar-pelajarnya. Mari kita…